ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ DOOM

Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση. 15 τυχεροί θα αποκτήσουν, μετά από κλήρωση, συλλεκτικά δώρα από την ταινία DOOM. Εξασφαλίσαμε για σας 10 Μεταλλικές Ταυτότητες DOOM και 5 Κινηματογραφικές Αφίσσες. Τα δώρα είναι μια ευγενική προσφορά της εταιρίας διανομής UIP.

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά.
Ποιό ήταν το προηγούμενο επάγγελμα του πρωταγωνιστή της ταινίας The Rock;
Απάντηση*:   
Ονοματεπώνυμο*:   
Email*:   
Ημ/νια Γέννησης*:   
Eπιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση από το CinemaNews.gr και τους συνεργάτες του. 
  
Πατώντας το κουμπί "Αποστολή" συμφωvείς με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1.  Ο διαγωνισμός «Doom» (εφεξής «Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ») διοργανώνεται από το δικτυακό τόπο www.CinemaNews.gr και το νόμιμο ιδιοκτήτη και διαχειριστή αυτού, Αθανάσιο Γεντίμη ο οποίος εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (εφεξής «Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»).

2.  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 20/10/2005 μέχρι και 03/11/2005. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της διάρκειας του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ανακοίνωση του στις ιστοσελίδες http://www.CinemaNews.gr ή/και http://www.CinemaNews.gr/v4/doom

3.  Οι Νικητές του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα είναι συνολικά δεκαπέντε (15). Τα δώρα είναι τα εξής και θα δοθούν με την ακόλουθη σειρά:
α) οι δέκα πρώτοι νικητές θα κερδίσουν από μια (1) συλλεκτική μεταλλική ταυτότητα της ταινίας.
β) οι επόμενοι πέντε νικητές θα κερδίσουν από μία (1) κινηματογραφική αφίσσα της ταινίας.

4.  Η συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

5.  Οι συμμετοχές στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ πρέπει να αποστέλλονται με συμπλήρωση της ειδικής online φόρμας στη διεύθυνση http://www.cinemanews.gr/v4/doom/contest.php. Συμμετοχές που φθάνουν στο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με άλλους τρόπους (e-mail, fax, ταχυδρομικά κ.τ.λ.) δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

6.  Ο διαγωνισμός δεν βασίζεται στην αγορά οποιουδήποτε είδους ή προϊόντος. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άνδρες, γυναίκες, οποιασδήποτε ηλικίας, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

7.  Στην κλήρωση που προβλέπεται από τα άρθρα της παρούσας (εφεξής «Η ΚΛΗΡΩΣΗ») θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά και μόνο οι συμμετοχές που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση και έχουν συμπληρωμένα τα πεδία «ονοματεπώνυμο», «e-mail» και «ημερομηνία γέννησης». Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

8.  Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών με συμπληρωμένη την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στην ΚΛΗΡΩΣΗ θα ληφθεί υπόψη η τελευταία συμμετοχή με σειρά χρονολογίας.

9.  Από το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ αποκλείονται οι υπάλληλοι του CinemaNews.gr, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού.

10.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου του (ενδεικτικά αναφερόμενοι λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, έλλειψη κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ψήφων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ενδεικνυόμενος τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου που θα μεταφέρει τις συμμετοχές:
10.1  υπάρξει καθυστέρηση ή αποτυχία στην αποστολή ή/και στη λήψη των ηλεκτρονικών συμμετοχών του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
10.2  δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αποστολής των συμμετοχών στους διαγωνιζόμενους, για οσοδήποτε χρονικό διάστημα.
10.3  τα διατηρούμενα αρχεία των συμμετεχόντων στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

11.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στην λειτουργία της υπηρεσίας αποστολής των συμμετοχών που θα προκύψουν από τους λόγους που αναφέρονται στο όρου 10 του παρόντος.

12.  Στο τέλος του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους νικητές του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΚΛΗΡΩΣΗ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 12:00. Τα ονόματα των Νικητών θα αναρτηθούν στις 17 Νοεμβρίου 2005 στη διεύθυνση www.CinemaNews.gr.

13.  Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στις 17 Νοεμβρίου 2005 για τη διαδικασία παραλαβής των δώρων τους μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν. Η αποστολή των δώρων θα γίνει ταχυδρομικά.

14.  Τα δώρα είναι προσωπικά και δε μεταβιβάζονται ούτε εξαργυρώνονται. Οι ΝΙΚΗΤΕΣ δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων με χρήματα.

15.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει ευθύνη για την άκαρπη προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή που οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή διεύθυνσης e-mail, σε υποβολή ανενεργής διεύθυνσης e-mail και σε μη έγκαιρη απάντηση του νικητή στο σχετικό μήνυμα e-mail από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.

16.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τα κληρωθέντα δώρα από όσους νικητές δεν επικοινωνήσουν μέχρι τις 17/01/2006 ή αρνηθούν την παραλαβή τους. Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας παραλαβής των δώρων, κάθε υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ παύει να υφίσταται και ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν θα υπέχει ή αναλαμβάνει καμία υποχρέωση έναντι συμμετασχόντων στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

17.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση των δώρων ή ορισμένων από αυτά και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής τους ή στη διάθεσή τους με οποιαδήποτε πρόσθετη ή επαναληπτική κλήρωση ή κατ’ άλλο τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

18.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ περιορίζει την ευθύνη του στη διάθεση αποκλειστικά και μόνο μέσω της ΚΛΗΡΩΣΗΣ των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω.

19.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των Νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως αυτό της ΚΛΗΡΩΗΣΗΣ κλπ. Αρνηση του συμμετέχοντος να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του ή η φωτογραφία του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου.

20.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και χωρίς την ύπαρξη ειδικού λόγου, να προβεί στη διακοπή του χωρίς οποιαδήποτε ανακοίνωσή του (δια του τύπου ή άλλως). Στην περίπτωση αυτή οι ήδη συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού ή την παράδοση του δώρου ή οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του διαγωνισμού (στη διεύθυνση www.Cinemanews.gr) που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε, και με αναδρομική ακόμη ισχύ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο αναφορικά με τη διακοπή του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

21.  Η συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντος προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, προκειμένου ο τελευταίος να καταχωρήσει τα δεδομένα του συμμετέχοντος σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια των νόμων 2472/97 και 2774/99 καθώς και των κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για ένα διάστημα ενός έτους.

22.  Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cinenews@pathfinder.gr) για την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή/και διαγραφή των στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τις διατάξεις των νόμων 2472/97 και 2774/99 καθώς και των κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

23.  Τα στοιχεία όσων εκ των συμμετεχόντων έχουν συναινέσει ρητώς επιλέγοντας την ένδειξη «Επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση από το CinemaNews και τους συνεργάτες του», θα τηρηθούν σε αρχείο αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, διαφήμισης, γνωστοποίησης προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων αυτών κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

24.  Η συμμετοχή στο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προϋποθέτει και συνιστά ρητή συναίνεση και αποδοχή των όρων του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ εκ μέρους του συμμετέχοντος. Για τη συμμετοχή ανηλίκων στο διαγωνισμό απαιτείται η συναίνεση του έχοντος τη γονική μέριμνα κατά το χρόνο συμπλήρωσης των στοιχείων όσο και κατά το χρόνο παραλαβής των δώρων.

25.  Ενστάσεις που αφορούν τη διενέργεια του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μπορούν να διατυπωθούν και να υποβληθούν εγγράφως στο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνο κατά την ημέρα της κληρώσεως.

26.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δικαιούνται να μεταβάλει τους όρους του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κατά δίκαιη κρίση.
 

Αφιέρωμα στην ταινία Paris Je T' Aime.
 :: ΑΡΧΙΚΗ  :: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ  :: ΥΠΟΘΕΣΗ  :: PHOTO GALLERY  :: TRAILER  :: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  :: 

© 2000-2005 | Θανάσης Γεντίμης
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του cinenews.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή ή αποθήκευση με κάθε τρόπο και μέσον των περιεχομένων του Cinenews.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του δημιουργού του.