(11/09) Είδαμε Το MINORITY REPORT

(12/09) Είδαμε Το SIN DEJAR HUELLA

(12/09) Είδαμε Το INTACTO

(12/09) Είδαμε Το ONCE UPON A TIME IN THE MIDLANDS

(13/09) Είδαμε Το PERFUME DE VIOLETAS

(13/09) Είδαμε Το HAPPY TIMES

(14/09) Είδαμε Το PARADOX LAKE

(14/09) Είδαμε Το HEAVEN

(15/09) Είδαμε Το SLAUGHTER RULE

(15/09) Είδαμε Το AUSTRALIAN RULES

(15/09) Είδαμε Το BLOODAY SUNDAY

(16/09) Είδαμε Το ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

(17/09) Είδαμε Το THIRTEEN CONVERSATIONS ABOUT ONE THING

(17/09) Είδαμε Το DEVIL'S PLAYGROUND

(18/09) Είδαμε Το WALKING LIFE